Dainiaus Černo ir Stanislovo Tomo pokalbis apie pedofiliją

Daug įdomių dalykų jie čia papasakojo, paminėjo nemažai vardų ir pavardžių The Review